:: دوره 11، شماره 43 - ( نشریه علمی پاییز 1398 1398 ) ::
جلد 11 شماره 43 صفحات 85-104 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی به‌صورت نانو و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه دو رقم گندم نان
نصرت اله عباسی*، جواد چراغی، سمیه حاجی نیا
چکیده:   (367 مشاهده)
به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی با کودهای شیمیایی و نانوکلات‌های آهن و روی بر غلظت کلروفیل، کارآیی مصرف نور و عملکرد دانه دو رقم گندم نان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی مرکز زرین‌آباد طی سال زراعی 97-1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل محلول‌پاشی در هفت سطح (شاهد، محلول‌پاشی با کلات آهن، نانو کلات آهن، سولفات روی، نانو کلات روی، کلات آهن + سولفات روی و نانو کلات آهن + نانو کلات روی) و فاکتور دوم دو رقم گندم (چمران و کوهدشت) بود. نتایج نشان داد محلول‌پاشی با کودهای آهن و سولفات روی اثر معنی‌داری بر غلظت کلروفیل و حداکثر شاخص سطح برگ به‌ترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد داشتند. حداکثر شاخص سطح برگ در سطح آماری 1 درصد در رقم کوهدشت 21/7 درصد بیشتر از رقم چمران بود. محلول‌پاشی با نانو کلات آهن توأم با نانو کلات روی حداکثر تجمع ماده خشک (782 گرم در متر مربع) را به خود اختصاص داد. کمترین میزان ماده خشک 681 گرم در متر مربع نیز در گیاهان شاهد (عدم محلول‌پاشی) به‌دست آمد. در رقم چمران، بیشترین مقدار کارآیی مصرف نور 30/2 گرم بر مگاژول با کاربرد نانو کلات آهن به‌دست آمد که 27/10 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. بیشترین مقدار کارایی مصرف نور در رقم کوهدشت (45/2 گرم بر مگاژول) با محلول‌پاشی سولفات روی + کلات آهن و کمترین مقدار آن (08/2 گرم بر مگاژول) در گیاهان شاهد به‌دست آمد. محلول‌پاشی با نانو کلات روی + نانو کلات آهن و کلات آهن + سولفات روی عملکرد دانه گندم رقم چمران را به‌ترتیب 44/27 و 95/15 درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش دادند. در رقم کوهدشت، نانو کلات روی و آهن تاثیر معنی‌داری بر علکرد دانه گندم رقم کوهدشت نداشتد.
واژه‌های کلیدی: سولفات روی، کلات آهن، کلروفیل و نانو کود.
متن کامل [PDF 1010 kb]   (179 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی گیاهان زراعی
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۵


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 43 - ( نشریه علمی پاییز 1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها