:: دوره 11، شماره 41 - ( نشریه علمی بهار1398 1398 ) ::
جلد 11 شماره 41 صفحات 5-27 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کمبود روی خاک بر فعالیّت آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گندم نان
سید محسن نیاز خانی، بابک عبدالهی مندولکانی*، مراد جعفری، میرحسن رسولی صدقیانی
چکیده:   (1100 مشاهده)
به­منظور بررسی واکنش ارقام روی-کارا و روی-ناکارا گندم نان به کم­بود روی (Zn) خاک، این آزمایش به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح روی در دو شرایط روی کافی (پنج میلی­گرم روی در کیلوگرم خاک) و عدم مصرف روی، ارقام روی-کارا (بیات و نیک­نژاد) و روی-ناکارا (هیرمند و کرج­1)، بافت (ریشه و برگ) و مرحله رشدی (28 روز بعد از جوانه­زنی و 30 درصد سنبله­دهی به­ترتیب تحت عنوان مراحل رویشی و زایشی) بود. در این تحقیق فعالیّت آنزیم­های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، آسکوربات ­پراکسیداز، پراکسیداز و فنیل ­آلانین ­آمونیالیاز و مقدار مالون ­دی ­آلدئید، پراکسید هیدروژن، پرولین، ترکیبات فنلی و آنتی­اکسیدانت کل اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اثرات اصلی و برهمکنش نشان داد تحت شرایط کمبود روی، میزان فعالیّت آنزیم­های آسکوربات ­پراکسیداز، پراکسیداز و فنیل ­آلانین ­آمونیالیاز افزایش و فعالیّت آنزیم سوپر­اکسید دیسموتاز به­طور معنی­داری (P≤0.01) کاهش یافت. میزان مالون ­دی ­آلدئید، پراکسید هیدروژن، فنل و پرولین تحت شرایط کم­بود روی به­طور معنی­داری (P≤0.01) افزایش یافت. هم­چنین فعالیّت آنزیم­های سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز و مقدار پرولین در ارقام روی-کارا بیش­تر و مقدار مالون ­دی ­آلدئید و پراکسید هیدروژن در این ارقام کم­ترین مقدار را دارا بود. میزان فعالیّت آنزیم کاتالاز در رقم روی-کارا بیات به­طور معنی­داری تحت شرایط کم­بود روی بیش­تر از سایر ارقام بود. به­طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیّت آنزیم­های آنتی­اکسیدانت تحت شرایط کم­بود روی در گندم نان افزایش می­یابد.
واژه‌های کلیدی: گندم نان، کاتالاز، پرولین و کمبود روی.
متن کامل [PDF 749 kb]   (289 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی گیاهان زراعی
دریافت: 1398/4/2 | پذیرش: 1398/4/2 | انتشار: 1398/4/2


XML   English Abstract   Printدوره 11، شماره 41 - ( نشریه علمی بهار1398 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها