:: دوره 10، شماره 40 - ( 12-1397 ) ::
جلد 10 شماره 40 صفحات 111-127 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر‌تنش شوری و محلول‌پاشی نانواکسید روی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کلزا (.Brassica napus L) و کاملینا (.Camelina sativa L)
طرفه اخوان هزاوه، لطیفه پوراکبر*، فاطمه رحمانی، هادی علیپور
دانشگاه ارومیه
چکیده:   (749 مشاهده)
به‌منظور بررسی اثر تنش شوری و نانواکسید روی بر پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا و کاملینا، آزمایشی به ­صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه گروه زیست‌شناسی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. عامل نانواکسید روی در سه سطح صفر، 25 و 100 میلی‌گرم بر لیتر به ­صورتمحلول‌پاشی و عامل تنش شوری درغلظت‌های صفر، 75 و 150 میلی‌مولار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که واکنش دو گیاه به تنش شوری کاملاً متمایز است. به‌طوری­ که‌ در تنش شوری 150 میلی‌مولار، بیش­ترین تجمع یون کلر در ریشه گیاه کاملینا مشاهده شد، ولی در گیاه کلزا بیش­تر انباشتگی یون کلر در برگ بود. نسبت پتاسیم به سدیم در برگ کلزا در مقایسه به ریشه بیش­تر بود، درصورتی که درگیاه کاملینا نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه بیش­تربود. محتوای نسبی آب و پرولین برگ و ریشه با افزایش تنش شوری در هردو گیاه افزایش یافت، ­ولی مقادیر افزایش محتوای نسبی آب و انباشتگی پرولین برگ و ریشه در کاملینا در مقایسه با کلزا بیش­تربود. با افزایش تنش شوری تا 150 میلی‌مولار کلروفیل کل، کلروفیل a و  bدر هر دو گیاه مورد بررسی کاهش معنی‌دار نشان داد. ولی مقدار این کاهش در کلزا در مقایسه با کاملینا به طور معنی‌دار بیش­تر بود. محلول‌پاشی نانواکسید روی با غلظت 25 میلی‌گرم بر لیتر در هر دو گیاه کلزا و کاملینا به غیر از صفت نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و ریشه، در سایر صفات مورد بررسی باعث کاهش معنی‌دار اثرات تنش شوری شد که می‌توان برای کاهش اثر تنش شوری استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: انباشتگی پرولین، کلروفیل کل و محتوای آب نسبی.
متن کامل [PDF 754 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی گیاهان زراعی
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 40 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها