:: دوره 10، شماره 40 - ( 12-1397 ) ::
جلد 10 شماره 40 صفحات 5-18 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی و زراعی گیاه گوار (.Cyamopsis tetragonoloba L)
فرامرز چمنی، عنایت الله توحیدی نژاد*، مهدی مهیجی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده:   (734 مشاهده)

گوار) . (Cyamopsis tetragonoloba Lیک لگوم تابستانه متحمل به خشکی با پتانسیل کشت در مناطق خشک است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر دورهای مختلف آبیاری و سطوح اسید سالیسیلیک بر صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه گیاه گوار صورت گرفت. این آزمایش به­صورت کرت­های خردشده بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل اصلی دور آبیاری شامل سه سطح (شش، نه و 12 روزه) و عامل فرعی، اسید سالیسیلیک شامل چهار غلظت (صفر، 0/5، یک و دو میلی­ مولار) بود. محلول پاشی اسید سالیسیلیک در سه مرحله پنج برگی، گل ­دهی و غلاف ­دهی گیاهان صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط تنش، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و رنگدانه­ های فتوسنتزی کاهش معنی ­داری داشت. استفاده از اسید سالیسیلیک یک میلی ­مولار باعث افزایش تعداد برگ در بوته و غلظت دو میلی­مولار اسید سالیسیلیک سبب افزایش ارتفاع بوته، کلروفیل a، b و کلروفیل کل در گیاه گوار شد. بیش­ترین تعداد شاخه جانبی و فیبر خام دانه در غلظت اسید سالیسیلیک دو میلی­ مولار و دور آبیاری شش روز به ­دست آمد. بیش­ترین میزان عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه مربوط به غلظت اسید سالیسیلیک یک میلی­ مولار و دور آبیاری شش روز (1245/25 کیلوگرم در هکتار) بود که با غلظت اسید سالیسیلیک دو میلی­ مولار و دور آبیاری شش روز (1227/75 کیلوگرم در هکتار) تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد بیش­ترین میزان عملکرد دانه در غلظت اسید سالیسیلیک یک میلی­ مولار و دور آبیاری شش روز حاصل شد.

واژه‌های کلیدی: رنگدانه های فتوسنتزی، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه و فیبر خام.
متن کامل [PDF 615 kb]   (235 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی گیاهان زراعی
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 40 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها